top of page
Home_Cover_Usage.jpg

การใช้งาน Turbomed XTERN ในชีวิตประจำวัน

ทำความรู้จักกับอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์เสริม รวมทั้งวิธีง่ายๆ ในการติดตั้งอุปกรณ์เข้ากับรองเท้าหลากหลายแบบ

วิธีติดคลิปเข้ากับรองเท้า

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเริ่มต้นใช้อุปกรณ์

Turbomed FS3000 คือนวัตกรรมใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะเท้าตก ซึ่งการใช้อุปกรณ์นี้จะช่วยให้ผู้ป่วยกลับมาเดิน วิ่ง หรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีใส่รองเท้า

ปรับแต่งอุปกรณ์ให้เข้ากับรองเท้าของคุณ

อุปกรณ์พยุงปลายเท้า (External Brace) รุ่นล่าสุดที่ปรับปรุงให้มีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นมากขึ้นแต่น้ำหนักน้อยลง เพื่อให้ผู้ป่วยมามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ

bottom of page